Kultuurikontseptsioonid

KULTUURIFILOSOOFIA

Kultuurikontseptsioonid

saade (1)

Visioon

Ehitada ülemaailmset usaldust vääriv pooljuhtide teenindusplatvorm ja aidata kaasa Hiina kaubamärkide rahvusvahelistumisele.

saade (1)

Missioon

Pakkuda igakülgset tootetuge, luua mugav töö- ja elukeskkond ning väljastada rohkem töökohti;saavutada win-win, ühine ilu ja kooseksisteerimine.

kultuuriline

Visioon

Ehitada ülemaailmset usaldust vääriv pooljuhtide teenindusplatvorm ja aidata kaasa Hiina kaubamärkide rahvusvahelistumisele.

Missioon

Pakkuda igakülgset tootetuge, luua mugav töö- ja elukeskkond ning väljastada rohkem töökohti;saavutada win-win, ühine ilu ja kooseksisteerimine.

Põhiväärtused

Pragmaatiline: maalähedane, terviklikkusepõhine
Võit-võit: sümbioos ja ühine heaolu, looge koos võit-võit
Teenindage: kõigepealt klient, austage inimesi ja tehke kõvasti tööd
Kohustused: julgus võtta vastutust, jääda truuks oma tõekspidamistele ja anda oma panus teistele